دیگر محصولات
اتوماسیون بهره برداری و بازرسی
امکانات سیستم :
 • ثبت اطلاعات اولیه خودرو اعم از نوع خودرو ، رنگ ، نوع سوخت ، شماره پلاک و ...
 • ثبت مشخصات مسیرهایی که رانندگان در آن فعالیت دارند.
 • نحوه ثبت ورود خودرو به سازمان اعم از ثبت نام ، معرفی نامه و ...
 • تعیین و محاسبه میزان نرخ ارزش افزوده در سال جاری
 • ثبت موارد تخلف، تشویق و اخطار از جمله برخورد نا مناسب،فحاشی و ...
 • تعریف و ثبت انواع گواهینامه خودرو (ب2،پایه1،پایه2)
 • ثبت نوع مالکیت خودرو (قولنامه ای-وکالتی)
 • ثبت مشخصات آژانس هایی که تحت نظارت سازمان تاکسیرانی می باشند
 • ثبت مشخصات خودروهایی که سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان را بر عهده دارند.
 • ثبت مشخصات اماکن و سازمان هایی که سازمان تاکسیرانی آن ها را سرویس دهی می کند
 • ثبت نام بانک های موجود جهت ورود اطلاعات بانکی پرسنل و رانندگان
 • ثبت اطلاعات شخصی رانندگان شامل نام و نام خانوادگی،شماره تماس،آدرس و ...
 • معرفی سمت های پرسنل موجود در سازمان
پیش نمایش محصولات
پشتیبانی آنلاین
برای شروع نام خود را وارد کنید :