قراردادهای کارت اعتباری
1
 
نام طرف قرارداد : تعاوني مصرف فرهنگيان كاشان
مدیریت : آقاي سعيد
كد پشتيبان : 758635
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : فرهنگيان كاشان
آدرس : کاشان ، خيابان بابا افضل ، جنب امور آب و فاضلاب
تلفن : 3614450044
نام فروشگاه : سيما 2000
آدرس : کاشان ، چهارراه شاهد ، ابتداي خيابان جانبازان
تلفن : 3614463831
نام فروشگاه : خانه كتاب
آدرس : خيابان آيت اله کاشاني ، روبروي جهاد کشاورزي
تلفن : 3614463510
نام فروشگاه : شهر چرم
آدرس : کاشان ، خيابان شهيد رجايي ، روبروي بانک کشاورزي
تلفن : 3614457999
نام فروشگاه : فروشگاه قدس
آدرس : آران ، خيابان محمد هلال
تلفن : 3622736755
نام فروشگاه : سوپر قصر
آدرس : کاشان ، فاز 2 ناجي آباد ، نبش چهاراه پاسگاه
تلفن : 3615425028
نام فروشگاه : مواد غذايي فرهنگيان بابل
آدرس : بابل ، خيابان مدرس ، چهارراه فرهنگ
تلفن : 1112227010
نام فروشگاه : لوازم خانگي فرهنگيان بابل
آدرس : بابل ، خيابان مدرس ، چهارراه فرهنگ
تلفن : 1112227010
نام فروشگاه : پوشاك فرهنگيان بابل
آدرس : بابل ، خيابان مدرس ، چهارراه فرهنگ
تلفن : 1112227010
نام طرف قرارداد : تعاوني مصرف فرهنگيان مبارکه
مدیریت : آقاي اکبري
كد پشتيبان : 758636
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : فرهنگيان مباركه
آدرس : مبارکه ، خيابان امام ، جنب پارکينگ شهرداري
تلفن : 3355230706
نام فروشگاه : پروتئين سرا
آدرس : مبارکه ، خيابان امام ، جنب پارکينگ شهرداري
تلفن : 3355230706
نام طرف قرارداد : تعاوني مصرف هپكو اراک
مدیریت : آقاي فامريني
كد پشتيبان : 758649
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : شهر صنعتي هپكو
آدرس : اراک ، خيابان قائم مقام ، چهار راه ادبجو
تلفن : 8614055220
نام فروشگاه : قائم مقام
آدرس : اراک ، خيابان قائم مقام ، چهار راه ادبجو
تلفن : 8614055220
نام فروشگاه : بوفه هپكو
آدرس : اراک ، خيابان قائم مقام ، چهار راه ادبجو
تلفن : 8614055220
نام فروشگاه : باشگاه پذيرايي هپكو
آدرس : اراک ، خيابان قائم مقام ، چهار راه ادبجو
تلفن : 8614055220
نام فروشگاه : ايران مرينوس
آدرس : اراک ، خيابان شهيد رجايي
تلفن : 8614055220
نام طرف قرارداد : تعاوني مصرف فرهنگيان بابل
مدیریت : آقاي پور علي
كد پشتيبان : 758650
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : مواد غذايي فرهنگيان بابل
آدرس : بابل ، خيابان مدرس ، چهارراه فرهنگ
تلفن : 1112227010
نام فروشگاه : لوازم خانگي فرهنگيان بابل
آدرس : بابل ، خيابان مدرس ، چهارراه فرهنگ
تلفن : 1112227010
نام فروشگاه : پوشاك فرهنگيان بابل
آدرس : بابل ، خيابان مدرس ، چهارراه فرهنگ
تلفن : 1112227010
نام فروشگاه : شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان کاشان
آدرس : کاشان ، خيابان بابا افضل ، جنب امور آب و فاضلاب
تلفن : 3614450044
نام فروشگاه : پوشاك تهران جامه
آدرس :
تلفن : ثبت نشده
نام فروشگاه : صنايع چوبي پارسيان
آدرس : بابل ، خيابان نواب
تلفن : ثبت نشده
نام فروشگاه : مبل نتاج
آدرس : بابل ، خيابان نواب
تلفن : 1112251848
نام طرف قرارداد : تعاوني مصرف فرهنگيان تبادكان
مدیریت : آقاي فخرآبادي
كد پشتيبان : 758698
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : فرهنگيان تبادکان
آدرس : مشهد ، ابتداي جاده قديم قوچان ، خيابان کارگر ، ابتداي خيابان تلاش ، جنب آموزش و پرورش تبادکان
تلفن : 5117636822
نام طرف قرارداد : تعاوني کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قم
مدیریت : آقاي صفايي
كد پشتيبان : 758691
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : تعاوني کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قم
آدرس : قم ، ميدان شهرداري ، کوچه پرستار
تلفن : 2516625144
نام طرف قرارداد : صندوق صنعت - بانک ملي
مدیریت : آقاي رحمن
كد پشتيبان : 758642
نوع کارت : کارت بانکي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : صنعت - بانک ملي
آدرس : آران و بيدگل ، شهرک سليمان صباحي بيدگلي
تلفن : 3622735161
نام طرف قرارداد : صندوق صنعت – پست بانک
مدیریت : آقاي رحمن
كد پشتيبان : 758645
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : صنعت – پست بانک
آدرس : آران و بيدگل ، شهرک سليمان صباحي بيدگلي
تلفن : 3622735161
نام فروشگاه : فروشگاه قدس
آدرس : آران ، خيابان محمد هلال
تلفن : 3622736755
نام فروشگاه : خانه كتاب
آدرس : خيابان آيت اله کاشاني ، روبروي جهاد کشاورزي
تلفن : 3614463510
نام طرف قرارداد : تعاونی شهرداري اراك
مدیریت : آقایان لطیفی و حسینی
كد پشتيبان : 758690
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : تعاوني شهرداري اراک
آدرس : اراک ، فلکه دارائي ، خيابان امام موسي صدر ، کوچه شهيد عراقي
تلفن : 8612222700
نام فروشگاه : فروشگاه پاتريس
آدرس :
تلفن : ثبت نشده
نام فروشگاه : فروشگاه عبدي
آدرس :
تلفن : ثبت نشده
نام طرف قرارداد : آشپزخانه لذيذ
مدیریت : آقای سالاری
كد پشتيبان : 758688
نوع کارت : کارت اعتباري - امتيازي
فروشگاه های زیر مجموعه
نام فروشگاه : آشپزخانه لذيذ
آدرس : بندر عباس ، رسالت شمالي ، 13 هكتاري ، نبش كوچه فرخي
تلفن : 7614315557
1
پیش نمایش محصولات
پشتیبانی آنلاین
برای شروع نام خود را وارد کنید :